Energisituationen i Sverige och Europa har blivit kraftigt ansträngd på grund av kriget i Ukraina.
Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer.
Det finns också risk att elen inte kommer räcka vissa timmar i vinter.

I ett vidare perspektiv behöver vi också minska vår energianvändning för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi kan tillsammans bidra genom att minska vår användning av el och energi. 

Här kan du få mer information och tips på du kan spara på krafterna.

Vad är normal elanvändning för ett hushåll?

För en familj kan man säga att schablonvärden per år är 5 000 kWh för varmvatten och 10 000-15 000 kWh för uppvärmning.