Vad är normal elanvändning för ett hushåll?

För en familj kan man säga att schablonvärden per år är 5 000 kWh för varmvatten och 10 000-15 000 kWh för uppvärmning. Också här kan det vara stora skillnader. Saker som påverkar är till exempel hur många man är i hushållet, hur stor bostaden är, hur varmt man har det inomhus och hur väl isolerat huset är.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Man brukar säga att en normal förbrukning för hushållsel i en villa eller större lägenhet är ca 5 000 kWh/år med en ungefärlig fördelning så här:

  • Tvätt och tork, cirka 1 000 kWh
  • Disk, cirka 350 kWh
  • Elektriska apparater, cirka 850 kWh
  • Kyl, frys, sval, cirka 1 000 kWh
  • Matlagning, cirka 800 kWh
  • Belysning, cirka 1 000 kWh

De senaste åren har fler datorer och andra elektroniska apparater gjort att elanvändningen i hemmen har ökat. Det är därför inte ovanligt med en mycket högre förbrukning för hushållsel än den här ovanför.
För en villa eller radhus har man också energiförbrukning för värme och varmvatten. För en familj kan man säga att schablonvärden per år är 5 000 kWh för varmvatten och 10 000-15 000 kWh för uppvärmning. Också här kan det vara stora skillnader. Saker som påverkar är till exempel hur många man är i hushållet, hur stor bostaden är, hur varmt man har det inomhus och hur väl isolerat huset är.

Vill du veta mer och få praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma kan du få vägledning på på Energimyndighetens hemsida.