Sidor med information och spartips

Flera myndigheter har information on energifrågor, där du kan läsa mer.

Energiläget

Här får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet.

Energimyndighetens kampanj ¨Varje kilowatttimme räknas¨

Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Klimatrådgivning

Hos Göteborgsstads klimatrådgivning kan du få råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.